Multiple Sclerosis, Qi Jing Ba Mai & Shiatsu

ms1Lyhennelmä

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermostollinen autoimmuunisairaus. MS-potilailla on erilaisia hermoston johtamisvaurioiden aiheuttamia oireita. Vaikka biolääketiede on edennyt MS-potilaiden hoidossa paljon, taudista ei pidetä mahdollisena parantua ja sen katsotaan heikentävän elämänlaatua.

Tämä artikkeli on katsaus eri shiatsuhoitajien käyttämiin lähestymistapoihin multippeliskleroosipotilaiden hoidossa, erityisesti ekstrakanavien (extraordinary fu and vessels) merkitystä taudin ymmärtämisessä. Teorian lisäksi esitetään yhteenveto tapaustutkimuksesta sekä energeettisen ekstrakanavahoidon kata.

Kirjoittaja: Stergios Tsiormpatzis
Lyhennelmä Translaatio: Hanna Kaivola


Download the full essay in PDF (English):
Multiple_Sclerosis_Qi_Jing_Ba_Mai_and_Shiatsu

Comments are closed.